การสั่งอาหาร

Order Entry & Ticket

ระบบ SmilePOS นั้นได้ออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานให้ใช้ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด รวดเร็ว และประหยัดเวลาในการเรียนรู้ ทั้งตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า อาทิ การแยกตั๋ว ย้ายโต๊ะ ให้ส่วนลด หรือใช้กิ๊ฟการ์ด ไปด้วยพร้อมๆกัน
SmilePOS makes it easy for your servers. Whether the customer want to split checks, switch tables, apply discounts or redeem gift cards, they can easily do it with fast and secure so they can keep customers happy all the time.
รายละเอียด
 • พนักงานสามารถแยกตั๋วในการจ่ายเงินได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว โดยไม่จำกัดจำนวนของตั๋วต่อโต๊ะ
 • พนักงานสามารถย้ายโต๊ะที่ลูกค้านั่ง ไป-มาได้ และยังสามารถย้ายอาหารจากโต๊ะหนึ่ง ไปยังอีกโต๊ะหนึ่งได้
 • สามารถเปลี่ยนสิทธิความเป็นเจ้าของในตั๋ว ระหว่างผู้ใช้งานได้ (ใช้ในกรณีที่ร้านปิดบัญชีแบบแยกตามพนักงาน)
 • หน้าจอสามารถกดสั่งอาหารซ้ำ จากอาหารที่เคยสั่งไปแล้วได้ โดยกดเพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น
 • โปรแกรมสามารถ Hold อาหาร และกำหนดระยะเวลา ก่อนที่อาหารจะถูกสั่งพิมพ์ออกไปที่เครื่อง Printer ในครัวได้
 • สามารถกำหนดอาหารที่ถูกพิมพ์ไปที่ครัวว่า อาหารตัวไหนจะต้องการทำก่อน (appetizer, soup, salad) อาหารตัวไหนทำทีหลัง (Main course)
 • พนักงานสามารถส่งข้อความถึงในครัว ผ่านทางโปรแกรมได้
 • พนักงานสามารถพิมพ์รายละเอียดพิเศษเกี่ยวกับอาหารของลูกค้า (เช่น ไม่เอา Daily product, หรือแพ้น้ำปลา)เพื่อที่จะบอกในครัว ก่อนที่จะทำอาหารออกมาได้
 • โปรแกรมถูกออกแบบให้พนักงานสามารถกำหนดลักษณะพิเศษของอาหารแต่ละจานได้ โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เข้าไปทุกครั้ง เช่น No Broccoli, Add Chicken, หรือ Less Onion
 • โปรแกรมสามารถสร้างแผนผังของร้าน, โต๊ะต่างๆในร้าน และกำหนดเบอร์โต๊ะตามต้องการได้ และยังสามารถสร้างแผงผังได้ไม่จำกัดอีกด้วย (บางร้านอาจจะมีมากกว่า 1 แผนผัง เช่น ชั้นบน, ชั้นล่าง, ด้านนอก, หรือ Bar area)
 • โปรแกรมสามารถกำหนด Discount ให้กับลูกค้าได้ และยังสามารถบอกได้ว่า Promotion ตัวไหนที่ได้ผลดีที่สุด
 • โปรแกรมสามารถกำหนด Gratuity กับลูกค้า ในกรณีที่เป็นลูกค้ากลุ่มใหญ่ได้
 • โปรแกรมสามารถกำหนด Sale Tax ต่างๆแยกตามประเภทของอาหารได้
 • สามารถสร้าง Recipe ของอาหารต่างๆ หรือ เครื่องดื่มบาร์ได้
 • อาหารต่างๆในเมนู สามารถกำหนดจำนวนได้ และอาหารจะถูกนับออกเมื่อมีการขาย เพื่อให้ทางร้านสามารถเช็คจำนวนสุดท้ายที่อาหารถูกขายออกไปได้
in-depth
 • Fast and easy to split checks to unlimited tickets
 • Can change tables or transfer items between tables
 • Transfer tickets to other servers
 • Repeat previously ordered items
 • Can hold order items in an amount of time and automatic send to kitchen
 • Built in first course and second course
 • Server can send a kitchen command to kitchen
 • Use on screen keyboard to add special requests to kitchen
 • Use built-in food modifier buttons for special requests to kitchen
 • Table layout and unlimited floor plan
 • Apply discount to individual ticket
 • Apply gratuity for big group of party
 • Remove sale tax or add sale tax
 • Create food recipe for individual item
 • Check menu items remaining using stock sheet
/
/
การชำระเงิน

Payment

ระบบ SmiePOS สามารถรองรับประเภทการจ่ายเงินได้ทุกชนิด อาทิเช่น บัตรเครดิต VISA, MASTER, AMEX, DISCOVER, DINNER’ Club, JCB รวมถึง Gift Card
SmilePOS provides all the options of payments for your customers and make it easy for you.
รายละเอียด
 • โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อและรับบัตรเครดิตการ์ดได้ทุกชนิด
 • โปรแกรมสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบ Gift Card ได้
 • ระบบ Gift Card สามารถใช้ได้กับร้านอาหารที่มีหลายสาขาได้
 • โปรแกรมสามารถแยกการจ่ายเงินต่างประเภทกันได้ในโต๊ะเดียวกัน ไม่จำกัดจำนวน
 • กระดาษสำหรับ POS ฟรี จากพาร์ทเนอร์ของเราโดยเฉพาะ
in-depth
 • Integrated all major credit cards
 • Fast cash payment
 • Integrated gift card program
 • Gift card program for multiple locations
 • Unlimited split payments on tickets
 • Split tickets into an unlimited number of payments
 • Free unlimited POS paper supply for both thermal paper rolls and two ply paper rolls*
/
/
การสร้างเมนูอาหาร

Menu & Food Choices

ผู้ใช้งานสามารถสร้างเมนูอาหารใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ตัวโปรแกรมง่ายต่อการเข้าใจ เพราะอาหารต่างๆจะถูกจัดเป็นหมวดหมู่ ตาม Set ของอาหาร ท่านสามารถสร้างอาหาร Special ได้เองทุกวัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องโทรหา Customer Service ทุกครั้งที่ทำ
SmilePOS has powerful tools for you to create a different menu item with the fastest way possible. You can easily manage your menus into food sets and categories with the user interface that is easy to understand.
รายละเอียด
 • โปรแกรมสามารถเพิ่มเมนูอาหารได้ โดยไม่จำกัดจำนวน
 • โปรแกรมสามารถเพิ่มหมวดของอาหารได้ โดยไม่จำกัดจำนวน
 • โปรแกรมสามารถกำหนด Set ของอาหารได้ เช่น Lunch, Dinner, Breakfast หรือ Happy Hours
 • โปรแกรมสามารถกำหนดตัวเลือกของอาหารต่างๆได้ เช่น ระดับความเผ็ด, ประเภทของเนื้อสัตว์ หรือ ประเภทของผักต่างๆที่ใช้ในเมนู
 • ผู้ใช้งานสามารถสร้างเมนูอาหารพิเศษเช่น Today Specials, Holiday Specials ได้ด้วยตัวเอง
in-depth
 • Add unlimited menu items
 • Add unlimited screen categories and sub categories
 • Add unlimited food sets (breakfast, lunch, dinner or happy hours)
 • Add unlimited choice options and food modifiers
 • Create menu daily specials and holiday specials
 • Select whether choices are optional or required
 • Add one or more multiple choices
/
/
ตั๋วสำหรับคนครัว

Kitchen Printing

ระบบ SmilePOS นั้น สามารถรองรับการใช้งานในร้านอาหารไทยในอเมริกาได้อย่างเต็มรูปแบบ ระบบสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ กำหนดขนาดของตัวหนังสือ และ คำย่อต่างๆได้
SmilePOS has variety of Kitchen Printing. Multi-language can be set up for your foreign chefs as well as font size, color and short phrase to reduce the confusions.
รายละเอียด
 • ตั๋วที่จะถูกพิมพ์ไปในครัว จะสามารถกำหนดได้ว่า จะให้ออกเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
 • สามารถที่จะกำหนดภาษาที่จะใช้สำหรับตั๋วที่พิมพ์เข้าไปในครัวได้ว่าจะให้ออกเป็นภาษาใด เช่นไทย หรือ อังกฤษ
 • สามารถปรับขนาดอักษรบนตั๋วให้ใหญ่เล็กได้ตามความต้องการ เพื่อความสะดวกในการอ่าน
 • อาหารแต่ละชนิด สามารถกำหนดได้ว่า จะให้พิมพ์ออกที่ เครื่องพิมพ์ เครื่องไหนได้บ้าง เช่น เครื่องดื่มให้พิมพ์ออกเฉพาะที่บาร์
 • เมนูอาหารจะสามารถกำหนดได้ว่า จะให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ สำหรับเมนูอาหารที่เป็น take-out order
 • ในกรณีที่เครื่องพิมพ์ในครัวมีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น กระดาษหมด โปรแกรมจะพิมพ์ตั๋วออกมาที่เครื่องที่กำลังทำการสั่งนั้นทันที และสามารถนำไปให้ในครัวได้ทำให้คนในครัวรู้ทันทีว่ากระดาษในครัวหมด หรือเครื่องพิมพ์มีปัญหา
in-depth
 • Kitchen can be set to print in Thai or English
 • Font size can be selected
 • Food items can be printed to many printers at the same time
 • Food items can be set to print or not print when take-out order has placed
 • Choice of food printed in red for easy reading
 • Reduce used of paper by grouping similar items in the same row
 • Print to alternative printer when the kitchen printer is out of serviced
/
/
ระบบการเก็บข้อมูลลูกค้า

Customer Directory

ระบบ SmilePOS นั้นยังมาพร้อมกับระบบ Delivery หากร้านอาหารของท่านมีบริการจัดส่งอาหาร โปรแกรมจะเก็บข้อมูลของลูกค้าทุกท่านที่เคยสั่งอาหาร รวมถึงข้อมูลต่างๆเช่น ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ รวมไปถึงประวัติการสั่งอาหารย้อนหลัง อีกทั้งระบบยังสามารถคำนวณระยะทางเป็นไมล์ และแสดงผลเป็นแผนที่ได้อีกด้วย
SmilePOS is a one stop service for you that come with all the features that you need. Google map is integrated and can calculate mileage distance between the restaurant and customer address. Also, you can easily look up customer information and order history so that make you save time and make your work a lot more efficiency.
รายละเอียด
 • โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้าได้อย่างละเอียด เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และรายละเอียดทั่วไป
 • ผู้ใช้งานสามารถค้นหาลูกค้าได้ จากเบอร์ โทรศัพท์ หรือชื่อและนามสกุล
 • โปรแกรมสามารถกำหนดค่า Delivery charge สำหรับตั๋วลูกค้าได้
 • โปรแกรมสามารถค้นหาเส้นทางการเดินทางระหว่างร้านอาหารและที่อยู่ของลูกค้าได้ โดยอ้างอิงจาก Google Map
 • โปรแกรมสามารถแสดงแผนที่บนหน้าจอ ระหว่างร้านอาหารและที่อยู่ของลูกค้าได้
 • โปรแกรมสามารถคำนวณระยะทาง และระยะเวลา ระหว่างร้านอาหารและที่อยู่ของลูกค้าได้
 • โปรแกรมสามารถดูรายการอาหารย้อนหลังทั้งหมด สำหรับลูกค้าที่เคยสั่งอาหารมาแล้วได้
 • โปรแกรมสามารถปิดบัญชีของ Delivery แยกยอดขายออกมาจาก Sales ของร้านได้
in-depth
 • Auto save customer information (including address, phone number and custom details)
 • Search customer by phone number or name
 • Apply delivery charge for delivery tickets
 • Get and print directions between the restaurant and customer address by Google maps
 • Display graphical map between the restaurant and customer address
 • Get distance and duration time from restaurant to customer address
 • Fast retrieving recorded previous customer’s orders
 • View delivery sales report separate from other sales
/
/
การสำรองที่นั่ง

Reservation

ระบบ SmilePOS มีระบบการจองโต๊ะมาด้วย ทำให้ไม่ต้องทำการแยกจดไว้เองอีกต่อไป ระบบสามารถจองได้ล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นวัน เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือน สามารถรู้ได้ทันทีว่าในเวลานั้นๆยังมีโต๊ะว่างสำหรับแขกหรือไม่ และระบบจะมีการแจ้งเตือน เมื่อลูกค้าใกล้จะมาถึง
SmilePOS is already come with the reservation features so you don’t have to find a separate system to serve your business needs.
รายละเอียด
 • โปรแกรมสามารถจองโต๊ะให้กับลูกค้าได้ โดยกำหนดว่าลูกค้าอยากที่จะนั่งที่โต๊ะไหน
 • โปรแกรมสามารถกำหนด special requests และระยะเวลาของการจองโต๊ะได้
 • โปรแกรมสามารถกำหนด waiting list ของลูกค้าที่รอโต๊ะได้
 • ผู้ใช้สามารถเลือกดูการจองของลูกค้าได้ ผ่านปฏิทินของโปรแกรม
 • โปรแกรมสามารถกำหนดการแจ้งเตือน ก่อนที่ลูกค้าที่มีโต๊ะจองล่วงหน้า ก่อนเวลา 30 นาที
in-depth
 • Booking the table for each customer
 • Place special requests and starting and estimated finishing time for the reservation
 • Add waiting list for long line of customers
 • View the reservations month by month like the calendar
 • Alerted to server 30 minutes before the customers come
/
/
รายงานสรุปการขาย

Online Report

ระบบ SmilePOS นั้นได้มาพร้อมกับรายงานต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เห็นข้อมูลการขายในหลายๆด้านอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการวางแผนการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เช่น อาหารตัวไหนบ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือ ช่วงวันเทศกาลอาหารตัวไหนที่ขายดี ตัวไหนลูกค้าไม่นิยมหรือขายไม่ดีก็สามารถตัดออกเพื่อประหยัดต้นทุนลงได้ เป็นต้น
To make your business more advantages than your competitors, the information is important. SmilePOS comes with variety of reports. You might want to know which of your menu items that are the most popular and which one are not so you can re-design your menu. After you do that, you will not believe how much you can cut your cost. SmilePOS comes with all the reports that you needed and you can access from anywhere around the world.
รายละเอียด
 • สามารถเข้าไปดูรายงานยอดขายต่างๆได้จากที่บ้าน หรือที่อื่นๆ ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, iPad, iPhone, Android หรือ Windows
 • ระบบจะทำการส่งยอดการขายให้ทันทีทางอีเมล์เมื่อร้านทำการปิดบัญชี
 • ระบบสามารถเช็คข้อมูลรายงานการขายของ เมนูอาหารประเภทต่างๆ ว่าขายไปอย่างละกี่ order ได้
 • ระบบสามารถเรียกดูชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
 • ระบบสามารถเรียกดูอาหารที่ถูกลบโดยพนักงานได้ และยังสามารถเรียกดูเหตุผลของอาหารที่ถูกลบแต่ละตัวได้
 • ระบบสามารถเรียกดูจำนวนของอาหารแต่ละตัวที่ถูกขายออกไปได้ เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาหารตัวไหนในเมนูนั้น เป็นอาหารที่ขายดี และอาหารตัวไหนที่ขายไม่ดี
 • ระบบสามารถ Save รายงานการขายต่างๆออกมาเป็น PDF, Excel, Rtf, Mht หรือรูปภาพได้
in-depth
 • Access your sales reports from anywhere in the world on any device like Desktop, iPad, iPhone, Android or Windows
 • Daily sales report will E-mail to restaurant owner every night
 • Many view of reports help boost your sale
 • Track audit trail of items sold
 • View work hours of employees
 • Monitor voided items from employees and the reasons why the items are voided
 • View the numbers of items sold to see which menu is the most popular menu
 • Export reports as PDF, Excel, Rtf, Mht, Text or image
/
/
ความปลอดภัย

Securities

ข้อมูลการขายเป็นสิ่งสำคัญ ระบบของเรามีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ไม่พึงประสงค์ หรือการสำรองข้อมูลในกรณีเครื่องเสียหายหรือถูกขโมย ขอให้มันใจว่าข้อมูลของท่านยังคงปลอดภัย
To make your business more advantages than your competitors, the information is important. SmilePOS comes with variety of reports. You might want to know which of your menu items that are the most popular and which one are not so you can re-design your menu. After you do that, you will not believe how much you can cut your cost. SmilePOS comes with all the reports that you needed and you can access from anywhere around the world.
รายละเอียด
 • พนักงานแต่ละคนสามารถมีรหัสในการเข้าใช้งานของตนเอง ทำให้ทราบได้ว่าใครสั่งหรือลบอาหารรายการไหนบ้าง
 • ระบบมีการแบ่งระดับของพนักงาน เช่น พนักงานทั่วไป, ผู้ช่วย หรือผู้จัดการร้าน
 • การเข้าถึงข้อมูลการขายที่บันทึกไว้จะถูกปกป้องด้วยรหัสผ่านเฉพาะร้านนั้นๆ
 • ข้อมูลการขายต่างๆจะถูกสำรองข้อมูลทุกวัน ขึ้นระบบ Cloud เพื่อให้คุณอุ่นใจว่าข้อมูลทุกอย่างยังคงอยู่ครบ ถึงแม้ว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ร้านจะเสีย หรือถูกขโมยไปก็ตาม
in-depth
 • Each server have their own PIN when make an order
 • Multi management level: Normal Server, Supervisor, Manager
 • All transaction data stored in a secure environment
 • All transaction data is backed up every day into cloud to make sure your data is safe
/
/
ป้องกันบัตรเครดิตจากการโจรกรรม

EMV Chip Reader

Chip card และเทคโนโลยี EMV ช่วยป้องกันบัตรเดบิตและบัตรเครดิตจากการโจรกรรม
EMV creates a unique signature for each transaction to prevent Fraudulent Transaction and Dispute Charge
รายละเอียด
 • บัตรเครดิตแบบอีเอ็มวีมีความปลอดภัยจากการขโมยข้อมูลสูงขึ้นเพื่อป้องกันทั้งท่านเองและลูกค้าของท่าน
 • “Liability Shift”  หรือการเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 ร้านค้าที่ไม่มีเครื่องรูดบัตรเทคโนโลยีใหม่นี้ ร้านอาจมีความเสี่ยงและต้องรับผิดชอบ หากบัตรที่ลูกค้านำมาใช้เป็นบัตรปลอม หรือถูกขโมยมา
 • ทำให้ลูกค้าได้มั่นใจในธุระกิจของท่าน
in-depth
 • Fight the fraudsters; making it much more difficult to steal credit card information to create counterfeit cards.
 • Avoid liability costs; starting in October 2015, businesses that do not have EMV-enabled systems may be held liable for certain types of fraudulent transactions.
 • Do it for the customer; provide a greater sense of security for their customers
/
/
รายงานสรุปการขาย

Online Report

ระบบ SmilePOS นั้นได้มาพร้อมกับรายงานต่างๆ ซึ่งจะทำให้ท่านได้เห็นข้อมูลการขายในหลายๆด้านอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการวางแผนการขายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เช่น อาหารตัวไหนบ้างที่ได้รับความนิยมมากที่สุด หรือ ช่วงวันเทศกาลอาหารตัวไหนที่ขายดี ตัวไหนลูกค้าไม่นิยมหรือขายไม่ดีก็สามารถตัดออกเพื่อประหยัดต้นทุนลงได้ เป็นต้น
To make your business more advantages than your competitors, the information is important. SmilePOS comes with variety of reports. You might want to know which of your menu items that are the most popular and which one are not so you can re-design your menu. After you do that, you will not believe how much you can cut your cost. SmilePOS comes with all the reports that you needed and you can access from anywhere around the world.
รายละเอียด
 • สามารถเข้าไปดูรายงานยอดขายต่างๆได้จากที่บ้าน หรือที่อื่นๆ ไม่ว่าจะบนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, iPad, iPhone, Android หรือ Windows
 • ระบบจะทำการส่งยอดการขายให้ทันทีทางอีเมล์เมื่อร้านทำการปิดบัญชี
 • ระบบสามารถเช็คข้อมูลรายงานการขายของ เมนูอาหารประเภทต่างๆ ว่าขายไปอย่างละกี่ order ได้
 • ระบบสามารถเรียกดูชั่วโมงการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
 • ระบบสามารถเรียกดูอาหารที่ถูกลบโดยพนักงานได้ และยังสามารถเรียกดูเหตุผลของอาหารที่ถูกลบแต่ละตัวได้
 • ระบบสามารถเรียกดูจำนวนของอาหารแต่ละตัวที่ถูกขายออกไปได้ เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอาหารตัวไหนในเมนูนั้น เป็นอาหารที่ขายดี และอาหารตัวไหนที่ขายไม่ดี
 • ระบบสามารถ Save รายงานการขายต่างๆออกมาเป็น PDF, Excel, Rtf, Mht หรือรูปภาพได้
in-depth
 • Access your sales reports from anywhere in the world on any device like Desktop, iPad, iPhone, Android or Windows
 • Daily sales report will E-mail to restaurant owner every night
 • Many view of reports help boost your sale
 • Track audit trail of items sold
 • View work hours of employees
 • Monitor voided items from employees and the reasons why the items are voided
 • View the numbers of items sold to see which menu is the most popular menu
 • Export reports as PDF, Excel, Rtf, Mht, Text or image
/
/